Zásady zpracování / Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní
údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme s ochranou osobních údajů,
zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a dále podle zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění, o zpracování
osobních údajů.

Kdo je správce?

Správcem je společnost PERFECT CANTEEN s.r.o., se sídlem Jemnická 1138/1, 110 00 Praha 4 – Michle, IČ0:
090 50 329, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335233
(dále jen „Správce“).
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za
jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou
pomáhat.

Kontaktní údaje správce

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu:
marketing@perfectcanteen.cz nebo na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

Prohlášení správce

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované
platnou legislativou, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR, a tedy že:
Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především
oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR
informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás
podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme níže uvedené osobní údaje, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
1. zasílání týdenního menu
 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační a kontaktní údaje
 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty
 • účelem zpracování je zasílání nabídky správce, a to týdenního jídelního lístku (menu) zvolené
  provozovny správce
 • zpracování je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již
  udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí
  emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na základě marketing@perfectcanteen.cz
 • zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let ode dne udělení
  souhlasu
2. zasílání obchodních sdělení
 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační a kontaktní údaje
 • Vaše adresa za účelem zasílání obchodních nabídek a vzorků produkce Správce;
 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty
 • účelem zpracování je zasílání obchodních sdělení správce s nabídkami služeb správce
 • zpracování je prováděno:
 • a) na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas
  můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí emailu
  s doručenou nabídkou nebo sdělením na email marketing@perfectcanteen.cz, zpracování je
  prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však pět let ode dne udělení souhlasu
 • b) jste-li naším zákazníkem, na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), neboť
  důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední
  objednávky

3. pokročilý marketing
 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační, kontaktní a elektronické údaje
 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty a dále údaje
  z cookies (viz níže); tyto osobní údaje mohou být přiřazeny k názvu společnosti, pro kterou
  pracujete nebo kterou zastupujete, pokud má být na jejich základě kontaktována primárně tato
  společnost
 • účelem zpracování je zasílání inspirující nabídky třetích osob nebo využití e-mailovou adresu
  např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích a
  službách Google
 • zpracování je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již
  udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí
  emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na základě marketing@perfectcanteen.cz
 • zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let ode dne udělení
  souhlasu

1. zasílání týdenního menu
 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační a kontaktní údaje
 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty
 • účelem zpracování je zasílání nabídky správce, a to týdenního jídelního lístku (menu) zvolené
  provozovny správce
 • zpracování je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již
  udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí
  emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na základě marketing@perfectcanteen.cz
 • zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let ode dne udělení
  souhlasu
2. zasílání obchodních sdělení
 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační a kontaktní údaje
 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty
 • účelem zpracování je zasílání obchodních sdělení správce s nabídkami služeb správce
 • zpracování je prováděno:
 • a) na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas
  můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí emailu
  s doručenou nabídkou nebo sdělením na email marketing@perfectcanteen.cz, zpracování je
  prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však pět let ode dne udělení souhlasu
 • b) jste-li naším zákazníkem, na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), neboť
  důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední
  objednávky

3. pokročilý marketing
 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační, kontaktní a elektronické údaje
 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty a dále údaje
  z cookies (viz níže); tyto osobní údaje mohou být přiřazeny k názvu společnosti, pro kterou
  pracujete nebo kterou zastupujete, pokud má být na jejich základě kontaktována primárně tato
  společnost
 • účelem zpracování je zasílání inspirující nabídky třetích osob nebo využití e-mailovou adresu
  např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích a
  službách Google
 • zpracování je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již
  udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí
  emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na základě marketing@perfectcanteen.cz
 • zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let ode dne udělení
  souhlasu

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a
ze které stránky přicházíte. Používání nezbytných cookies vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce.
Používání ostatních cookies, tedy například pro měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových
stránek používáme na základě vašeho souhlasu. Věříme, že díky nim můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze
procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém
počítači zakázat.
S uvedeným souvisí, že zpracováváme vaše elektronické údaje, tj. údaje vznikající v souvislosti s vaší
návštěvou našich webových stránek na adrese www.perfectcanteen.cz, např. IP/Mac adresa zařízení,
cookies, lokalizační údaje zařízení.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni
technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná
(aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich
osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci, daňoví a právní poradci. Pro
zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a
aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit stejně dobře jako my a na dané zpracování se specializují.
Prohlašujeme, že při jejich využití dbáme na plnění všech podmínek stanovených v článku 28 a následujících
GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • The Rocket Science Group, LLC, poskytovatel služby MailChimp
 • PERFECT CATERING s.r.o., se sídlem Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4, IČ: 27427358- EAT PERFECT s.r.o., se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 09073469;
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době
  Správce nevyužívá.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na
základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
  nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Whistleblowing

Informace o whistleblowingu zde.

Kontakt
HOPI Campus, Modletice 80,
Modletice, 252 01
info@perfectcanteen.cz
Fakturační údaje
Perfect Canteen s. r. o.
Pražská 673,
Miřetice u Klášterce nad Ohří
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 09050329

Používáme cookies

Tyhle datové soubory zajišťují funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i  personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Prohlášení o cookies
Cookies